Polityka prywatności

Cocospy Phone SpyCocoSpy Phone Spy

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Operator witryny („Operator witryny”, „my”, „nas” lub „nasz”) zbiera, chroni i wykorzystuje dane osobowe („Dane osobowe”) użytkownika („Użytkownik” , „Ty” lub „twój”) może dostarczyć https://www.android-data-recovery.org strona internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje także dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy lub których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, podczas wypełniania jakichkolwiek formularzy online w Witrynie. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Gdy odwiedzasz witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed przyjściem na naszą stronę, strony naszej odwiedzanej strony, czas spędzony na te strony, informacje wyszukiwane na naszej stronie internetowej, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; ulepszyć naszą stronę internetową; uruchomić i obsługiwać naszą Witrynę i Usługi. Zebrane Informacje nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać związane z Tobą Dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i) Użytkownik wyraził zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Pamiętaj, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych; (ii) Dostarczenie informacji jest konieczne do wykonania umowy z tobą i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym razie z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności to, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może wiązać się z przekazywaniem i przechowywaniem informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo zapoznać się z podstawą prawną przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje informacje. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w części kontaktowej.

Prawa użytkowników

Możesz korzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do następujących działań: (i) masz prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie twoich informacji, w takim przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania od nas usunięcia swoich Danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania go innemu kontrolerowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane za pomocą automatycznych środków i że przetwarzanie jest oparte na twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z twoją szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o korzystanie z praw użytkownika mogą być kierowane do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą kierowane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz poniżej 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując ich, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami.

Ciasteczka

Witryna wykorzystuje pliki „cookie”, aby spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je Ci wydała. Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej witryny i usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz.

reklama

Możemy wyświetlać reklamy online, a my możemy udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub za pomocą ankiet i promocji online u niektórych reklamodawców. Nie udostępniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dopasowanych reklam do docelowych odbiorców.

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności takich innych stron internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym, kiedy opuszczasz naszą witrynę i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej strony internetowej, która może zbierać dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem Danych Osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, podczas gdy staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) bezpieczeństwo, integralność i prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną nie może być zagwarantowane; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub naruszane podczas transportu przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo strony internetowej zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo podejmować racjonalnie odpowiednie środki, w tym między innymi dochodzenie i sprawozdawczość, a także powiadamianie organów ścigania i współpracę z nimi. W przypadku naruszenia ochrony danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli zawiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej.

Ujawnienie prawne

Będziemy ujawniać wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak przestrzeganie wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, a gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa lub bezpieczeństwo innych osób, dochodzenie oszustwa lub odpowiedź na wniosek rządu.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany. Polityka została utworzona za pomocą WebsitePolicies.com

Akceptacja tej zasady

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany w maju 23, 2018

blisko