iStarsoft
Beoordeling, Tips & trucs

Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe Website-Operator (“Exploitant van de website”, “Wij”, “ons” of “onze”) verzamelt, beschermt en maakt gebruik van de persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke gegevens”) u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) kunnen verschaffen over de https://www.android-data-recovery.org website en elk van haar producten of diensten (collectief, “Website” of “Diensten”). Het beschrijft ook de keuzes voor u beschikbaar met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u kunt toegang tot en bijwerken van deze informatie. Dit beleid geldt niet voor de praktijken van de bedrijven die wij niet de eigenaar van of de controle, of aan personen die we niet gebruiken of beheren.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren op de Website. U kunt niet aan ons te voorzien van bepaalde informatie, maar vervolgens u mei niet zitten kundig voor profiteren van een aantal functies van de Website. Gebruikers die onzeker zijn over welke informatie verplicht is zijn welkom om ons te contacteren.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de Website bezoekt opnemen onze servers automatisch informatie op die uw browser verstuurt. Deze gegevens bevatten mogelijk gegevens als uw apparaat het IP-adres, browsertype en versie, Werkend systeemtype en versie, Taalvoorkeuren of de webpagina die u bezochten voordat je kwam naar onze Website, pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd doorgebracht op deze pagina 's, informatie die u zoekt op onze Website, Access tijden en datums, en andere statistieken.

Gebruik en verwerking van de verzamelde informatie

Elk van de informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om uw ervaring; verbetering van onze Website; uitvoeren en het functioneren van onze Website en diensten. Niet-persoonlijke informatie verzameld wordt alleen gebruikt om het identificeren van mogelijke gevallen van misbruik en stellen van statistische informatie over het gebruik van de Website. Deze statistische informatie is anders niet gecumuleerd op zodanige wijze dat elke individuele gebruiker van het systeem zou identificeren.

Mogelijk dat we persoonlijke informatie over u als een van de volgende toepassing verwerken: (Ik) U kunt hun toestemming hebben gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Merk op dat in sommige wetgevingen we mogen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maken tegen de verwerking (door te kiezen uit), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een andere van de hieronder volgende rechtsgrondslagen. Dit, echter, is niet van toepassing, Wanneer de verwerking van persoonlijke informatie is onderworpen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (II) Voorlichting is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (II) Verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u onderhevig zijn; (IV) Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag berust bij ons; (v) Verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van het gerechtvaardigde belang door ons of door een derde partij. In ieder geval, We zullen graag verduidelijken de specifieke rechtsgrond die voor de verwerking geldt, en in het bijzonder of de verstrekking van persoonlijke gegevens is een wettelijke of contractuele verplichting, of een verplichting in te voeren in een contract.

Informatieoverdracht en opslag

Afhankelijk van uw locatie, gegevensoverdracht kunnen betrekking hebben op de overdracht en het opslaan van uw gegevens in een ander land dan uw eigen. Heeft u recht op informatie over de juridische basis van de informatie-overdracht naar een land buiten de Europese Unie of elke internationale organisatie internationaal publiekrecht vallende of opgericht door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, en over de veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens door ons wordt gemaakt. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, u kunt lees meer door het controleren van de relevante onderdelen van dit document of Informeer bij ons met behulp van de informatie in de contact sectie.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens door ons verwerkt. In het bijzonder, u hebt het recht om het volgende te doen: (Ik) u hebt het recht toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens; (II) u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, indien de verwerking op een wettelijke basis dan toestemming plaatsvindt; (III) u hebt het recht om te leren als informatie wordt verwerkt door ons, verkrijgen van openbaarmaking met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en het verkrijgen van een kopie van de gegevens die verwerking ondergaan; (IV) u hebt het recht om te controleren van de nauwkeurigheid van uw gegevens en vragen om te worden bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, beperken van de verwerking van uw gegevens, in welk geval, Wij verwerken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan het op te slaan; (VI) u hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw persoonlijke informatie verkrijgen van ons; (VII) u hebt het recht om te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare indeling en, als technisch haalbaar, om het verzonden naar een andere controller zonder enige belemmering te hebben. Deze bepaling is van toepassing mits uw informatie wordt verwerkt met geautomatiseerde middelen en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract die u deel uitmaken van of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht op bezwaar tegen verwerking

Waar persoonlijke informatie wordt verwerkt voor een openbaar belang, in de uitoefening van officiële bevoegdheden berusten in ons of voor de doeleinden van het gerechtvaardigde belang door ons, u kan bezwaar maken tegen de verwerking door middel van een grond die aan uw specifieke situatie te rechtvaardigen het bezwaar gerelateerde. U moet weten dat, echter, moet uw persoonlijke gegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, u kunt bezwaar maken tegen dat de verwerking op elk moment zonder enige rechtvaardiging. Om te leren, of zijn wij het verwerken van persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, u kan verwijzen naar de desbetreffende hoofdstukken van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om uitoefening van de rechten van de gebruiker kunnen worden gericht aan de eigenaar via de contactgegevens staan in dit document. Deze verzoeken kunnen worden uitgeoefend kosteloos en zullen worden aangepakt door de eigenaar als vroeg als mogelijk en altijd binnen een maand.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 13. Bent u jonger dan 13, Stuur geen persoonlijke gegevens via onze Website of Service. We raden ouders en wettelijke voogden te volgen van het internetgebruik van hun kinderen en om te helpen dit beleid afdwingen door hun kinderen om nooit persoonlijke informatie via onze Website of Service zonder hun toestemming. Hebt u een reden om te geloven dat een kind onder de leeftijd van 13 Persoonlijke informatie heeft aan ons verstrekt via onze Website of Service, Gelieve ons te contacteren.

Cookies

De Website maakt gebruik van “cookies” om te helpen de uw online ervaring personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uitvoeren of virussen op uw computer. Cookies zijn uniek aan u toegewezen, en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u. Wij kunnen cookies gebruiken om te verzamelen, Winkel, en bijhouden van gegevens voor statistische doeleinden om het functioneren van onze Website en diensten. U hebt de mogelijkheid om cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browser instellen om cookies te weigeren indien gewenst wijzigen.

Advertentie

We kunnen online advertenties worden weergegeven en kunnen wij geaggregeerde en niet-identificerende informatie over onze klanten die we via het registratieproces of via online enquêtes en promoties met bepaalde adverteerders verzamelen. Wij doen niet persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten delen met adverteerders. In sommige gevallen, We kunnen deze geaggregeerde en niet-identificerende informatie gebruiken om te leveren op maat gemaakte advertenties aan de doelgroep.

Links naar andere websites

Onze Website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd door ons. Wees u ervan bewust dat we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites of derden zijn. We raden u aan om bewust te zijn wanneer u onze Website verlaat en te lezen van de privacyverklaringen van elke website die persoonlijke informatie kunnen verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen van informatie die u aan computerservers in een gecontroleerde aanlevert, beveiligde omgeving, beschermd tegen toegang door onbevoegden, gebruik, of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische, en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, en openbaarmaking van persoonlijke informatie in haar controle en bewaring. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via het Internet of draadloos netwerk kan worden gegarandeerd. Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, u erkent dat (Ik) Er zijn beveiliging en privacy beperkingen van het Internet die onze controle buiten; (II) de veiligheid, integriteit, en de privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website kan niet worden gegarandeerd.; en (III) dergelijke informatie en gegevens kunnen worden weergegeven of geknoeid in doorvoer door een derde-partij, Ondanks beste inspanningen.

Inbreuk op de gegevensbeveiliging

In het geval wij van bewust dat de beveiliging van de Website is aangetast of gebruikers die persoonlijke wetenswaardigheid heeft geweest publiek maken aan onafhankelijke derden als gevolg van externe activiteiten worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, Wij behouden ons het recht redelijk passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, kennisgeving aan en samenwerking met de autoriteiten van de wetshandhaving. In het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging, zullen we redelijke inspanningen in kennis te stellen van de betrokken personen als we geloven dat er een redelijk risico van schade aan de gebruiker als gevolg van de schending of als kennisgeving anders bij wet is vereist. Als we dat doen zullen we een bericht op de Website.

Impressum

Wij zullen het onthullen van alle informatie die wij verzamelen, gebruikt of ontvangen als verplicht of toegestaan door de wet, zodanig in overeenstemming zijn met een dagvaarding, of soortgelijke juridische procedure, en wanneer wij geloven in goed vertrouwen dat de onthulling noodzakelijk is om onze rechten te beschermen is, bescherming van uw veiligheid of de veiligheid van anderen, onderzoek fraude, of te reageren op een verzoek van de regering.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid met betrekking tot de Website of de diensten op elk gewenst moment, kracht op de terbeschikkingstelling van een bijgewerkte versie van dit beleid op de Website. Als we dat doen zullen we een melding op de hoofdpagina van onze Website. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen als uw toestemming voor deze wijzigingen aangemerkt. Beleid is gemaakt met WebsitePolicies.com

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en ga akkoord met alle termen en voorwaarden. Door het gebruik van de Website of haar diensten gaat u akkoord gebonden te zijn door dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, u bent niet gemachtigd om te gebruiken of toegang tot de Website en haar diensten.

Contact

Als u vragen over dit beleid hebt, Gelieve ons te contacteren.

Dit document voor het laatst werd bijgewerkt op mei 23, 2018