Sekretesspolicy för

Denna Sekretesspolicy (“Politik”) beskriver hur webbplatsoperatören (“Webbplatsoperatören”, “Vi”, “oss” eller “våra”) samlar in, skyddar och använder personligt identifierbar information (“Personlig Information”) du (“Användare”, “du” eller “din”) kan ge på den https://www.android-data-recovery.org webbplatsen och någon av dess produkter eller tjänster (kollektivt, “Webbplats” eller “Tjänster”). Här beskrivs också val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga Information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna Policy gäller inte för övar av företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller till personer som vi inte anställa eller hantera.

Insamling av personuppgifter

Vi tar emot och lagrar all information som du tillhandahåller medvetet till oss när du fyller någon online-formulär på hemsidan. Du kan välja att inte förse oss med viss information, men då kan du inte kunna utnyttja vissa av webbplatsens funktioner. Användare som är osäker på vilken information som är obligatorisk är välkommen att kontakta oss.

Samling av icke-personlig information

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan omfatta information som enhetens IP-adress, webbläsarens typ och version, operativsystem och version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår hemsida, sidor på vår webbplats som du besöker, tid som tillbringas på dessa sidor, information som du söker efter på vår hemsida, tillgång till tider och datum, och annan statistik.

Användning och hantering av insamlad information

Den information som vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra webbplatsen; köra och använda vår webbplats och tjänster. Icke-personlig Information som samlas in används bara för att identifiera möjliga fall av missbruk och fastställa statistiska uppgifter angående användningen av webbplatsen. Denna statistiska informationen sammanställs inte annars på ett sådant sätt som identifierar någon enskild användare av systemet.

Vi kan behandla personlig Information om dig om något av följande gäller: (Jag) Du har gett sitt samtycke för en eller flera specifika ändamål. Observera att under vissa lagstiftningar vi kan tillåtas att behandla uppgifter tills du motsätter dig sådan behandling (genom att välja), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av de följande rättsliga grunderna nedan. Detta, men, gäller inte, När behandling av personuppgifter lyder under europeiska dataskyddslagar; (II) Tillhandahållande av information är nödvändigt för utförandet av ett avtal med dig eller för någon pre avtalsförpliktelser därav; (II) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som du omfattas; (IV) Bearbetning är relaterad till en aktivitet som utförs i allmännas intresse eller vid utövandet av myndighetsutövning i oss; (v) Behandlingen är nödvändig för att berättigade intressen av oss eller av en tredje part. I alla fall, Vi kommer gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller behandling, och i synnerhet huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgade eller avtalsenliga krav, eller ett krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på plats, dataöverföringar kan innebära överföring och lagring av din information i ett annat land än din egen. Du har rätt att lära sig om den rättsliga grunden för information överföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation regleras i folkrätten eller inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss att skydda din information. Om sådan överföring sker, Du kan ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt av detta dokument eller höra med oss med hjälp av informationen i avsnittet kontakt.

Rättigheterna för användare

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet, du har rätt att göra följande: (Jag) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandling av din information; (II) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på en rättslig grund än samtycke; (III) du har rätt att lära sig om information som behandlas av oss, Skaffa upplysningar om vissa aspekter av behandling och få en kopia av den information som behandlas; (IV) du har rätt att kontrollera riktigheten av din information och be för att det ska vara uppdaterad eller korrigeras; (v) du har rätt, under vissa omständigheter, att begränsa behandlingen av din information, i vilket fall, Vi kommer inte att behandla dina uppgifter för något annat syfte än att lagra den; (Vi) du har rätt, under vissa omständigheter, att utverka av din personliga Information från oss; (VII) du har rätt att få din information på ett strukturerat, vanligt förekommande och maskin läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att det överförs till en annan handkontroll utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas automatiserat och behandling utifrån ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på förhand avtalsförpliktelser därav.

Rätt att invända mot behandling

Där personuppgifter behandlas för ett allmänintresse, ett led i en myndighetsutövning i oss eller för att berättigade intressen av oss, du får invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund som avser din situation att motivera invändningen. Du måste veta att, men, ska dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, Du kan motsätta sig att bearbetningen när som helst utan att ge någon motivering. Att lära sig, om vi bearbetar personuppgifter för direktmarknadsföring, Du kan hänvisa till relevanta avsnitt av detta dokument.

Hur de kan utöva dessa rättigheter

En begäran om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Dessa begäranden kan utövas kostnadsfritt och kommer att åtgärdas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Sekretesspolicy för barn

Vi samlar inte medvetet in någon personlig Information från barn under år 13. Om du är under år 13, Skicka inte in någon personlig Information via vår webbplats eller Service. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns användning av Internet och för att verkställa denna politik genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under åldern av 13 har lämnat personlig Information till oss via vår webbplats eller Service, kontakta oss.

Cookies

Webbplatsen använder “cookies” för att anpassa din upplevelse online. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig, och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, Store, och spåra information för statistiska ändamål att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjligheten att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men oftast kan du ändra webbläsarinställningarna så att inte använda cookies om du föredrar.

Annons

Vi kan visa online-annonser och vi kan dela aggregerad och icke-identifierande information om våra kunder som vi samlar in genom registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personligt identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall, Vi kan använda denna aggregerad och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till målgruppen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Tänk på att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på sådana andra webbplatser eller tredje parts. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig Information.

Informationssäkerhet

Vi säkra information du uppger på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddas från obehörig åtkomst, användning, eller utlämnande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska, och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring, och utlämnande av personuppgifter i sin kontroll och vårdnad. Men, Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan garanteras. Därför, Vi strävar efter att skydda din personliga Information, du bekräftar att (Jag) Det finns säkerhet och sekretess begränsningar av Internet som är utanför vår kontroll; (II) säkerhet, integritet, Sekretesspolicy för all information och data som utbyts mellan dig och vår hemsida kan inte garanteras; och (III) någon sådan information och data kan visas eller manipulerats i transit genom tredje part, trots ansträngningar.

Dataintrång

Om blir vi medvetna om att webbplatsen säkerhet har äventyrats eller användare personlig Information har lämnats ut till icke-närstående tredje part till följd av extern verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder som rimligen, inklusive, men inte begränsat till, undersökning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång, Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda personer om vi tror att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av överträdelse eller om meddelande annars krävs enligt lag. När vi gör kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

Rättsliga upplysningar

Vi kommer att avslöja någon information som vi samlar in, använda eller ta emot om krävs eller tillåts enligt lag, sådan att uppfylla en stämning, eller liknande juridisk process, och när vi i god tro anser att avslöjande är nödvändigt att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier, eller svara på en begäran om regeringen.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy avser webbplatsen eller tjänsterna när som helst, effektiv vid bokföring av en uppdaterad version av policyn på webbplatsen. När vi gör kommer vi att publicera ett meddelande på huvudsidan av vår hemsida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar skall utgöra ditt medgivande till sådana förändringar. Principen skapades med WebsitePolicies.com

Godkännande av denna politik

Du bekräftar att du har läst denna Policy och godkänner alla villkor och bestämmelser. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster godkänner du att vara bunden av denna politik. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna Policy, du har inte behörighet att använda eller få åtkomst till webbplatsen och dess tjänster.

Att kontakta oss

Om du har några frågor om denna Policy, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast maj 23, 2018

Tillbaka till översta knappen
Stänga
Stänga