Recensioner

Bästa Root Cause analysverktyg & Metoder

Oväntade problem skulle kunna uppstå i någon process eller team. Men, dessa problem är symptom på några viktiga frågor. Det är en ganska enkel lösning för att åtgärda problemet snabbt. Men, det kommer inte att skydda arbetsprocessen mot återkommande misstag. Det är därför du behöver fokusera på att leta efter de bakomliggande problemet och lösa det på lämpligt sätt.

Här, Vi har kommit fram till de olika rotfelsanalys metoder. Dessa grundorsaksanalys verktyg kommer att hjälpa dig att hitta roten problemet samt olika sätt att skydda ditt system från återkommande fel och misstag. Så, låt oss komma igång med de bästa grundorsaksanalys metoder. Men innan dess, du bör veta vad orsaken analysen är!


Vad är RCA?

RCA står för Root Cause Analysis, som är en problemlösande metod. Huvudsyftet med denna metod är att identifiera orsaken till incidenter eller problem. Den bygger på tron ​​att frågor kan lösas genom att lösa de bakomliggande orsakerna. Grundorsaken analysmetoder är effektivare än andra verktyg som bara fungerar för att tackla problemet symptom.

Med hjälp av korrigerande åtgärder, man kan ta itu med de bakomliggande orsakerna för att minimera problemet upprepningar. Men, det är en perfekt ideal som en enda åtgärd kommer att förhindra en upprepning av problemet. Det är därför RCA eller Root Cause Analysis behandlas som en iterativ teknik.

Grundorsaken analysverktyg är bäst för ständig förbättring. Om du inte har använt analysmetoder rot orsaken innan, du bör välja denna effektiva sättet att lösa och identifiera problem. Om du får erfarenhet med RCA, dess regelbunden användning kan förändra allt till proaktiv från reaktiv. Så, använda dessa metoder om du stöter på en incident eller ett problem.

Å andra sidan, RCA inte följa en strikt metodik. Det består av olika processer, filosofier, och verktyg. Root Cause Analysis har fem strategier, som omfattar:

1. Grundorsaksanalys baserad på säkerhet:

Sjukvård, säkerhet, och analyser olycks är dess ursprung.

2. Grundorsaksanalys på grundval av produktionen:

Området industriell tillverkning och kvalitetskontroll är dess ursprung.

3. Grundorsaksanalys på basis av processen:

Affärs- och produktionsprocesser är dess uppföljningar.

4. Grundorsaksanalys på grundval av fel:

Underhåll och teknik är dess ursprung.

5. Grundorsaksanalys på basis av systemet:

Det är en kombination av alla de metoder som nämnts ovan. Det drar idéer från riskhantering, systemanalys, och förändringsledning.

Men, Det finns ingen exakt definition av målen i samband med dessa metoder. Dessa metoder kommer med grundläggande universella principer. Därav, det är en enkel process att genomföra en RCA. Sin gemensamma process förklaras just nedanför.

1. Förklara problemet:

För detta, du måste anställa både kvantitativ och kvalitativ information. Detta inkluderar storlek, timing, natur, och platser om förhöret resultat.

2. Samla bevis och uppgifter noggrant:

Det måste göras längs tids incidenter. Det pågår tills du stöter på den främsta orsaken. Här, du behöver för att spela in åtgärder, tillstånd, passivitet, och beteende.

3. Hålla frågar ’varför’:

För att undersöka effekterna och orsaker relaterade till varje steg, 'Varför’ är verkligen betydande.

4. Leta efter orsakerna finns av informella faktorer:

Det är ganska viktigt att klassificera orsaker. Den innehåller även de grundläggande orsakerna.

5. Se upp för andra faktorer:

Om du har stött på flera orsaker, du behöver för att dokumentera att. Det är bäst att spela dessa orsaker sekventiellt för vidare hänvisning. Så, identifiera alla skadliga faktorer eventuella.

6. Satsa på förbättringsåtgärder:

Efter allt detta, du måste se upp för förbättringsåtgärder samt korrigerande åtgärder. Det är att se till att återfall arbetar med tillräcklig säkerhet.

7. Leta efter effektiva lösningar:

Det är bäst att leta efter effektiva lösningar för att undvika upprepning av orsaken. Alla gruppmedlemmar bör komma överens om att den huvudsakliga lösningen. Man måste kombinera dessa lösningar med de uppsatta målen och mål. Plus, tänka på att inte skapa några oförutsedda eller nya problem.

8. Tillämpa lösningar:

Nu, Det är dags för dig att tillämpa de korrigerande åtgärder eller lösningar som konsensus skapas eller görs.

9. Undersök effektiviteten:

Du bör även undersöka effektiviteten hos de korrigerande åtgärder eller lösningar mycket noga. Om det behövs, göra justeringar orsaken analysteknik.

10. Se upp för problemlösning metoder:

Det rekommenderas att vara bekant med andra effektiva metoder för problemlösning som väl s förebyggande.

11. Itu med orsakerna:

Efter att ha identifierat orsaken, du behöver för att återigen leta efter skadliga faktorer. Så, Följ dessa steg för att lösa problemet med framgång och helt. Nu, vet om olika orsaksanalys metoderna nedan.


Bästa Root Cause analysverktyg

Det finns olika grundorsaksanalys metoder, samt verktyg. Här, Vi har listat några av de välkända rotfelsanalys verktyg.

#1 Rotfelsanalys Verktyg – barriär Analys

Den mest effektiva grundorsaksanalys verktyg är Barrier analys. De flesta av de industrisektorer använder den här typen av analys. Tekniken identifierar energiflödet medan fokuserar på möjliga orsaker till dessa flöden. Det studerar varför hinder inte skulle kunna hindra flödet från att skapa skador.

#2 Rotfelsanalys Verktyg – Nuvarande Reality Tree

Eliahu M. Goldratt utvecklat denna kraftfulla och komplexa orsaksanalys metod. Den representerar alla informella faktorer i form av ett träd. Den sysselsätter logiska regler. Denna teknik börjar med ett register över oönskade faktorer som vi stött på. Dessa faktorer leder oss till de grundläggande orsakerna.

#3 Rotfelsanalys Verktyg – fiskben Diagram

Fiskben diagrammet kallas också fiskbensdiagram. Denna metod föredras av projektledarna att genomföra en grundorsaksanalys teknik.

#4 Rotfelsanalys Verktyg – förändring Analys

Denna grundorsaksanalys teknik används ofta för olyckor och problem. Det visar olika perspektiv med anknytning till problemet.

#5 Rotfelsanalys Verktyg – Kepner Tregoe Metod

Denna metod är en av de effekt rotfelsanalys metoder. Den är baserad på fakta, där man exkluderar de möjliga orsakerna för att leta efter den verkliga frågan.

#6 Rotfelsanalys Verktyg – 5 Why

Det är en japansk metod för analys, där folk frågar fem “Why.” Sakichi Toyoda utvecklat denna teknik. Den används för att ta reda på den verkliga orsaken till de frågor som rör tillverkningsprocessen för Toyota Motors.

#7 Rotfelsanalys Verktyg – RPR Problem Diagnos

Detta IITL justerad diagnos är speciellt framtagen för att bestämma orsaken till IT-baserade problem.

Av alla de Rotfelsanalys metoder, det mest effektiva är den 5 whysna teknik. Denna teknik hjälper till att hitta orsaken effektivt. Låt oss veta om denna teknik i detalj nedan.


5 Why Technique

Metodens ’5 Why’ är en enhet av produktionssystemet av Toyota. Det kom till stånd genom särskilda insatser från Sakichi Toyoda, som var en japansk industri och uppfinnare. Denna metod visade sig vara en betydande enhet av filosofin ’Lean.’

Enligt Taiichi Ohno, den viktigaste orsaken till Toyotas tekniska teori är att lägga fram fem gånger när de hittar ett problem. Efter upprepning av problemet fem gånger, grundläggande natur och lösningen av problemet blir kristallklar.

För att framgångsrikt genomföra denna teknik, användarna måste ta en lärd beslut. Du bör vara medveten om vad som händer på arbetsytan. Så, processen för grundorsaksanalys måste innehålla användare som har praktisk erfarenhet.


Hur man genomför 5 Why

När du använder denna innovativa 5 whysna metod, du söka ut kärnan i problemet och åtgärda det problemet enlighet. Denna teknik visar att problemet källan även kan vara oväntat. Ibland, problem som ser ut som mer av en teknisk ett faktiskt process- eller mänskliga frågor. Det är anledningen till det är viktigt att hitta och eliminera orsaken om du verkligen vill undvika upprepning av fel.

Stegen om att genomföra 5 Why:

“5 Why” hjälper dig att nå förbättringar på olika nivåer i en organisation. Så, Följ stegen nedan för att komma igång med det.

Steg 1: Bygga ett team

Inledningsvis, du behöver för att föra samman ett team av medlemmar från olika avdelningar. Varje representation bör vara medvetna om den process som de kommer att ta itu med. Med människor från olika avdelningar, du kommer att ha olika åsikter och aspekter. Det gör även att du har tillräckligt med information för att bilda ett beslut.

Steg 2: Diskutera frågan

Nästa, bör du diskutera frågan med andra gruppmedlemmar och bildar en tydlig redogörelse av problemet. Detta bidrar även i att definiera räckvidden av problemet. För att hitta en värdefull lösning, du måste hålla ditt fokus stadigt.

Steg 3: Fråga Why

Nu, utse en person att hjälpa hela processen. Gruppledaren kommer att fortsätta att ställa frågor för att hålla alla fokuserade. Men, svaren bör vara riktiga uppgifter eller faktabaserad. Detta facilitator kommer att be “Why” tills orsaken till problemet blir klar.

Under tiden, Det bör inte vara alltför många frågor som det kommer att skapa orimliga klagomål och förslag. I vissa fall, det kan finnas mer än en rot orsak. Om det ’ s fallet, du måste leta efter under skäl för all anledning. Det hjälper att lösa organisationsfrågor.

Steg 4: Lösa problemet

Efter att upptäcka orsaken, du kan vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera problemet. För detta, alla gruppmedlemmar ska leta efter den mest effektiva lösningen. Plus, vidta åtgärder för att skydda systemet från återkommande problem.

När fattat beslutet, en medlem ska sköta hela processen samtidigt som de korrekta åtgärder. Efter en tid, laget måste träffas en gång igen och undersöka om deras åtgärder hade ett bra resultat. Annars, du måste upprepa processen.

Till sist, du bör dokumentera hela fallet och skicka samma för organisationen. Om att dela dessa data, du kommer att kunna erbjuda en insiktsfull bild av olika problem som andra kan ställas inför. Förutom, de kommer att veta hur man kan eliminera dessa problem.

Taggar
Tillbaka till översta knappen
Stänga