Integritetspolicy

Cocospy Phone SpyCocoSpy telefonspion

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur webbplatsoperatören ("webbplatsoperatören", "vi", "oss" eller "oss") samlar, skyddar och använder den personligt identifierbara informationen ("personuppgifter") du , "Du" eller "din") kan ge på https://www.android-data-recovery.org hemsida och någon av dess produkter eller tjänster (gemensamt, "Webbplats" eller "Tjänster"). Det beskriver också vilka val du har tillgång till angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera den här informationen. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller till personer som vi inte anställer eller hanterar.

Insamling av personlig information

Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet ger oss när du fyller i onlineformulär på webbplatsen. Du kan välja att inte ge oss viss information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av webbplatsens funktioner. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss.

Samling av icke-personliga uppgifter

När du besöker webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa data kan innehålla information som enhetens IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystemtyp och -version, språkinställningar eller webbsidan du besökte innan du kom till vår webbplats, sidor på vår webbplats som du besöker, tiden som spenderas på de sidor, information du söker efter på vår hemsida, tillgångstider och datum och annan statistik.

Användning och behandling av insamlad information

All information som vi samlar in från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra vår webbplats; köra och driva vår webbplats och tjänster. Icke-personlig information som samlas in används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användning av webbplatsen. Denna statistiska information samlas inte på annat sätt på ett sådant sätt att det identifierar någon speciell användare av systemet.

Vi kan behandla personlig information relaterad till dig om något av följande gäller: (i) Du har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Observera att enligt vissa lagstiftningar kan vi tillåta att behandla information tills du gör invändningar mot sådan behandling (genom att välja bort), utan att behöva förlita oss på samtycke eller något annat av följande rättsliga grunder nedan. Detta gäller dock inte när behandlingen av personlig information omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning. (ii) Tillhandahållande av information är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser från avtalet. (ii) Behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som du är föremål för; (iv) Behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som ligger till oss. (v) Bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett kontrakt.

Informationsöverföring och lagring

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av folkrätten eller inrättas av två eller flera länder, till exempel FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker, kan du läsa mer genom att kolla relevanta delar av det här dokumentet eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktdelen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter avseende din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke där du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information, (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke (iii) du har rätt att lära dig om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas (iv) du har rätt att verifiera riktigheten i din information och be om att den uppdateras eller rättas (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i så fall kommer vi inte att behandla din information för något annat ändamål än att lagra det, (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information från oss (vii) du har rätt att ta emot din information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att din information behandlas automatiskt och att behandlingen är baserad på ditt samtycke, på ett kontrakt som du ingår i eller på förhandsbestämmelserna.

Rätten att invända mot bearbetning

Om personlig information behandlas av allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som är ägnat till oss eller för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du göra invändningar mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din särskilda situation för att motivera invändning. Du måste veta att om din personliga information behandlas för direkt marknadsföringsändamål, kan du dock invända mot den behandlingen när som helst utan att motivera något. För att lära dig om vi behandlar personlig information för direkt marknadsföringsändamål kan du hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Eventuella önskemål om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utnyttjas gratis och kommer att adresseras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Barnens integritet

Vi samlar inte medvetet personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, skicka inte någon personlig information via vår webbplats eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och hjälpa till med att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig ge personlig information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till oss via vår webbplats eller tjänst, vänligen kontakta oss.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies" för att anpassa din online-upplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva vår webbplats och tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avslå cookies om du föredrar.

Annons

Vi kan visa onlineannonser och vi kan dela aggregerad och oidentifierad information om våra kunder som vi samlar genom registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personligt identifierbar information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till den avsedda publiken.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar vår hemsida och läsa sekretessutlåtandena på varje webbplats som kan hämta personuppgifter.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig tillgång, användning, modifiering och avslöjande av personlig information i dess kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, när vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och integriteten av all information och data som utbyts mellan dig och vår hemsida kan inte garanteras och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyrats eller användarnas personlig information har lämnats ut för icke-närstående tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för användaren till följd av överträdelsen eller om annat krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

Juridisk information

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det behövs eller tillåts enligt lag, till exempel att följa en dom eller liknande juridisk process och när vi tror på god tro att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri, eller svara på en regeringens begäran.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy för webbplatsen eller tjänsterna, effektiv vid publicering av en uppdaterad version av denna policy på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att lägga ut ett meddelande på startsidan på vår webbplats. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar. Policy skapades med WebsitePolicies.com

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster accepterar du att vara bunden av denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna policy har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den maj 23, 2018

Stänga