fönster

Quick Format Vs Full Format [Fullt förklarat]

Cocospy Phone SpyCocoSpy telefonspion

När du försöker formatera en partition på din hårddisk måste du ha märkt två typer av format (Snabbformat och fullformat) tillgängliga för dig att välja mellan. Har du någonsin undrat hur båda skiljer sig från varandra? Läs denna artikel noggrant från början till slut för att förstå hela konceptet om Snabbformat Vs Fullformat.

Allmänt, när du försöker formatera någon partition, kör systemet den snabba formateringsprocessen sedan "Snabbformatering”Alternativet är markerat som standard. Och om du avmarkerar det kommer systemet att köra hela formateringsprocessen i så fall. Först och främst, låt oss förstå vad egentligen skivformateringen är.

PS: här kommer du att lära dig mer om hur du gör formatera iPhone, och hur man format Android-telefon, Liksom Formaterad SD-kortåterhämtning.


Vad är skivformatering?

När du konfigurerar någon form av datalagringsmedia (som en hårddisk) för dess första användning kallas processen Diskformatering. Processen körs inte bara före den första installationen utan också för att producera ytterligare lagring i systemet.

Dessutom, om du har frågor om Är EaseUS säkert och Disken du satt in kunde inte läsas av den här datorn, liksom hur man fixar Omonterbar startvolym i Windows 10, här är de bästa svaren för dig.

När det gäller hela processen för skivformatering är det värt att notera att processen består av tre delar:

1. Lågenivåformatering

Processen för att skapa sektorer och spår på en hårddisk kallas lågnivåformatering. Datoranvändaren behöver inte göra något med den här typen av formatering. Det är hårddiskens tillverkare som utför denna fysiska formatering.

2. partitione~~POS=TRUNC

Processen att dela en hårddisk i flera partitioner av datoranvändaren sägs vara partitionering.

3. Format på hög nivå

Formateringen på hög nivå görs på partitioner. Och den här typen av formatering utförs av användaren själv. Detta är den högnivåformateringen som vidare delas in i två kategorier: snabbformat och fullformat. Här blir det tydligt att det snabba formatet och det fullformat båda huvudsakligen är relaterade till partitionerna på diskarna.

Här är också de bästa korrigeringarna för problem som 0x0000007b Windows-fel och WmiPrvSE.exe hög CPU, såväl som Fil för stor för destinationsfilsystem.


Process för snabbformat vs fullformat

Om jag måste diskutera processen med snabb / fullformat kommer det att finnas två fall att diskutera processformateringen i Windows Explorer och formatering i diskhantering. Låt oss diskutera formateringsprocessen för båda fallen.

Snabbt / fullständigt format i Windows Explorer

Följ stegen nedan för att utföra processen:

 • 1. Öppna först "File Explorer" på din dator.
 • 2. Gå till “den här datorn”Och leta upp den lokala skivan (som ska formateras) under denna.
 • 3. Klicka på den lokala disken genom att använda höger knapp på musen, så hittar du ett alternativ "bildad”. Klicka på det här alternativet.
 • 4. När du klickar på "bildad”Alternativet öppnas en dialogruta. Om du bara klickar på "Start”-Knappen, den snabba formateringsprocessen kommer att starta eftersom alternativet"Snabbformatering”Är markerad som standard. Men om du avmarkerar "Snabbformatering"-Alternativet innan du slår på"Start”-Knappen, den kommer att starta den fullständiga formateringsprocessen för diskpartitionen. Och det är allt.

Snabbt / fullständigt format i skivhantering

Du kan följa stegen nedan för att kunna utföra formateringsprocessen i Diskhantering:

1. Först måste du trycka på "Windows + R”Nycklar.

2. Öppna sedan "disk~~POS=TRUNC"Genom att skriva"diskmgmt.msc. "

3. Högerklicka på den partition som ska formateras.

4. Välj "bildad"Alternativet.

5. Klicka till sist på "OK”För att starta formateringsprocessen. Som standard är alternativet "Utför ett snabbt format”Är markerad. Du kan avmarkera det om du vill köra ett fullständigt format för partitionen.


Faktiska skillnader mellan snabbformat och fullformat

Låt oss nu komma till huvudpoängen. Vilka är de faktiska skillnaderna mellan snabbformat och fullformat? Kommer snabbformatet att radera data helt eller delvis? Alla frågor måste besvaras mycket bra, och jag har gjort detsamma. Nedan har jag beskrivit alla skillnader du behöver veta mellan dessa två typer av formatering:

Uppgifter ingår

Ett snabbt format, om det körs, utför följande uppgifter på diskspartitionen:

 • Det kommer att radera filerna lagrade i partitionen
 • Det kommer också att utföra uppgiften att bygga upp "filsystem".
 • Dessutom kommer det att bygga upp "volymetikett" och den "klusterstorlek" också.

Och å andra sidan kommer ett fullständigt format att utföra följande uppgifter:

 • Det kommer att radera filerna helt från partitionen.
 • Kommer att utföra uppgiften att bygga upp "filsystem".
 • Och det kommer också att bygga om "volymetikett" och den "klusterstorlek" också.
 • Dessutom kommer den att utföra skanning på diskpartitionen för de dåliga logiska sektorerna (vilket inte görs i snabbformatet).

Formatera hastighet

När det gäller hastigheten för formatering av partitionen är snabbformat alltid snabbare än fullformatet.

Formatens intensitet

Det snabba formatet är snabbare, men det raderar inte all data. Allt det bara är att ta bort det genom att markera skivpartitionen som "formaterade”Och ta bort journalen (som har register över plats-spår av filer på hårddisken). Och å andra sidan raderar det fullständiga formatet fullständigt all data som lagras på partitionen på disken.

Möjlighet att återställa data

Om du inte har skrivit över det, kan data som raderas med ett snabbt format på partitionen återställas med hjälp av programvara för dataåterställning. Men å andra sidan kan du normalt inte återställa data som raderats med hela formateringsprocessen.

Versioner av Windows

När det gäller versionerna av Windows har det skett flera förändringar i effektiviteten av snabbt / fullformat tillsammans med de olika versionerna av Windows över tid. I Windows XP och de tidigare versionerna kan du också återställa data från diskpartitionen som har formaterats med ett fullständigt format. Men senare, i Windows Vista och de efterföljande versionerna, kan data som är formaterade med det fullständiga formatet normalt inte återställas med något program för återställning av data. Och å andra sidan kan du enkelt återställa de data som raderats med det snabba formatet i dessa versioner av Windows med användning av viss datareprogramvara, som nämnts tidigare också.


Hur man återställer data från den snabbformaterade diskpartitionen

Du behöver inte säga dig igen att du enkelt kan återställa data från en snabb formaterad disk. Men frågan här uppstår hur du kan utföra denna uppgift. Här kommer rollen som programvara för återhämtning av data, eftersom jag också har rensat den tidigare. Den bästa datareprogramvaran som jag rekommenderar att du använder för att utföra denna återställningsprocess är iMyFone AnyRecover.

Dragen av iMyFone AnyRecover

 • Genom att använda iMyFone AnyRecover kan du enkelt återställa alla data som går förlorade vid formatering av hårddisken eftersom verktyget har förmågan att återställa fler 1000 filtyper.
 • Bortsett från att kunna återställa data från den formaterade hårddisken kan den också återställa alla andra typer av lagringsmedier som mobiltelefoner, videokameror, flash-enheter etc.
 • Det är inte bara de förlorade uppgifterna på grund av formateringsprocessen, som AnyRecover hjälper till att återhämta sig utan det kan också hjälpa till att återhämta de förlorade uppgifterna på grund av några andra skäl som strömavbrott, oavsiktlig radering etc.
 • Återställningsprocessen med detta verktyg är snabb. Därför behöver du inte slösa för mycket av din värdefulla tid på att köra processen.
 • Processen för dataåterställning är enkel och enkel att utföra.
 • Dessutom är återhämtningsgraden för detta verktyg mer än 98%, vilket sällan finns i något annat verktyg av liknande slag.

Skaffa sig iMyFone AnyRecover

Återställningsprocess med iMyFone AnyRecover

Om du har tappat dina data i formateringsprocessen och vill återställa dem med AnyRecover, följ stegen nedan:

 • 1. Ladda ner, installera och kör AnyRecover först på din dator. Välj sedan "Formaterad diskåterställning”-Läge från de alternativ som erbjuds av verktyget.

 • 2. Välj den formaterade hårddisken där du vill hämta förlorade data. Och klicka sedan på "Nästa"-Knappen.

 • 3. Nu måste du välja de olika filtyperna som du vill återställa. När du har valt alla filtyper som du behöver återställa klickar du på "scan”-Knappen längst ner till höger.

 • 4. Skanningsprocessen startar, och när den är klar visar programvaran alla tillgängliga filer på den formaterade hårddisken. Välj endast de filer som du behöver återställa från de filer som visas framför dig. När du har valt önskade filer klickar du på "Recover" knapp. Och det är allt.

 • (Obs: - Som du märkte ovan, processen för att återställa förlorade data med iMyFone AnyRecover är mycket snabbt och lika enkelt att vem som helst utan mycket teknisk kunskap kan utföra det. Men kom ihåg att iMyFone AnyRecover kanske inte hjälper dig att få tillbaka dina förlorade data om de redan har skrivits över. Om du vill kontrollera om verktyget kan fungera för dig eller inte, kan du också prova dess kostnadsfria provversion. Ladda ner det nu.)

Prova iMyFone AnyRecover


När du ska välja Quick Format Vs Full Format

Du kan tänka på att använda snabbformatfunktionen i följande fall:

 • När du inte vill radera data från hårddisken helt; och har möjligheten att behöva återställa dessa data i framtiden.
 • Om du inte vill skanna hårddisken efter dåliga sektorer.
 • Och om du inte har lång tid att vänta på att formateringsprocessen ska slutföras.

Å andra sidan kan du tänka på att använda funktionen i fullformat i följande fall:

 • När du har behov av att radera data från skivan helt; och har ingen möjlighet att kräva återställning av dessa data i framtiden.
 • Och om du vill skanna hårddisken efter dåliga sektorer.

Slutord på Quick Format Vs Fullformat:

Snabbformat och fullformat båda har sina egna fördelar och nackdelar. Du kan välja att gå till ett snabbt format om du har mindre tid för formatering. Men du måste köra hela formateringsprocessen om du ska sälja hårddisken så att informationen kanske inte återhämtas av andra. Tänk på all information som behandlas i denna artikel om Snabbformat Vs Fullformat, kan du enkelt bestämma vilken som ska tillämpas i ditt fall.

Tags

relaterade artiklar

Stänga